Podsumowanie wdrażania LSR w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Konferencja odbyła się 29 maja 2015 w Majątku Howieny w Pomigaczach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie LGD, beneficjenci, mieszkańcy obszaru i inni zaproszeni goście. Podczas spotkania odbyła się prezentacja działalności Stowarzyszenia w formie bardzo ciekawego filmu o LGD.  Zarząd Stowarzyszenia podziękował za dotychczasową współpracę Członkom Zarządu i Rady. Konferencję uświetniły również występy lokalnych artystów, m.in. zespół Klepaczanki z Klepacz oraz kapela koźlarska z LGD Regionu Kozła. Ponadto wystąpiła młodzież z Domu Kultury w Łapach, która zaprezentowała wiersz napisany specjalnie na konkursu N.A.R.E.W. - iańska poezja.

Podczas konferencji funkcjonowało stoisko promocyjne LGD. Na stoisku nie zabrakło materiałów informacyjno-promocyjnych oraz gadżetów LGD. Ponadto działa N.A.R.E.W. – iański bufet z lokalnych wyrobami z terenu LGD oraz wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze projekty dofinansowane przez LGD.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta kolacja.