Podsumowanie wdrażania LSR w Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca

Konferencja odbyła się 25 czerwca 2015 w zajeździe „Pod Brzozami” w Małym Płocku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie LGD, beneficjenci Fundacji, mieszkańcy obszaru i inni zaproszeni goście. Podczas spotkania odbyła się prezentacja działalności Fundacji, w tym wystąpienia beneficjentów, którzy zrealizowali różne operacje ze środków PROW 2007-2014. Konferencję uświetniły również występy lokalnych artystów, m.in. skrót widowiska plenerowego pt. „Wianku u Wagów” czy gwara kurpiowska.

Każda gmina należąca do fundacji przygotowała własne stoisko promocyjne, na którym nie zabrakło produktów lokalnych, wyrobów rękodzieła ludowego i materiałów informacyjnych o gminie. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.