Podpisane umowy z dz. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w III kw.