Podpisane umowy z „Małych projektów” w 2010 roku

Informujemy o podpisanych umowach oraz wnioskach odrzuconych/wycofanych 2010 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów objętych PROW 2007-2013.

Do pobrania: wykaz podpisanych umów oraz wniosków odrzuconych i wycofanych w 2010