Podpisane umowy „Odnowa i rozwój wsi” w 2010 roku

Informujemy o podpisanych umowach w 2010 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013.

Do pobrania: wykaz podpisanych umów w 2010