Podlaskie Forum Agroturystyczne

W Forum uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, stowarzyszeń oraz kwaterodawców. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. wymagania formalno-prawne w agroturystyce, wymogi sanitarne związane z żywieniem osób korzystających z noclegu w agroturystyce oraz wyników inwentaryzacji kwater agroturystycznych województwa podlaskiego.

Oprócz wystąpień uczestnicy zapoznali się z niektórymi działaniami KSOW prowadzonymi na rzecz turystyki wiejskiej. Na zakończenie zorganizowano moderowaną dyskusję, podczas której debatowano nad zobowiązaniami prawnymi, definicją agroturystyki, wymaganiami sanitarnymi, materiałami informacyjnymi, działaniach szkoleniowych jak również nad współpracą z branżą.

Wszystkich prowadzących lub zamierzających prowadzić gospodarstwo agroturystyczne zachecamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

zobowiązania formalno-prawne w agroturystyce

- wymogi sanitarne w agroturystyce

   

zdjęcia: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna