Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji
Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału podmiotów/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.
 
 Projekt skierowany jest do:
- młodych organizacji - organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodorację,
- grup nieformalnych - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej,
- grup samopomocowych - dobrowolny zespół osób, którego aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
 
z terenu woj. podlaskiego.
 
Wysokość mikrodotacji to:
- minimum 1 000 zł
- maksymalnie 5 000 zł
na projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, zgodnie z Regulaminem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Dokumenty konkursowe już wkrótce będą dostępne na stronie www.fir.org.pl
 
Kontakt:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok
tel/fax. 85 675 00 17, 509 198 202
e-mail: Turn on Javascript!