Pierwszy etap konsultacji za nami

Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących strategii dalszego rozwoju obszaru LGD został zakończony. W ramach projektu o akronimie GŁOS, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowano w sumie 6 spotkań w następujących miejscowościach: Brańsk, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo oraz Siennica Lipusy. W debatach społecznych udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, a także gmin sąsiadujących, które zdecydowały się dołączyć do LGD, aby wspólnie wykorzystywać środki unijne w perspektywie finansowej 2014- 2020.

Ideą organizacji debat było angażowanie obywateli w sprawy istotne dla rozwoju obszaru jaki zamieszkują, czyli krzewienie aktywnej postawy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Efektem spotkań jest diagnoza problemów jakie borykają lokalnych mieszkańców, a także zbiór przykładów ich rozwiązania. W ramach prowadzonych dyskusji zidentyfikowano słabe i mocne strony danego obszaru, a także szanse i zagrożenia dla jego rozwoju. Zebrano wiele pomysłów i przykładów projektów, jakie mogłyby być zrealizowane z udziałem środków unijnych , jakimi dysponować będzie LGD w nadchodzących latach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w organizowanych spotkaniach. Państwa głos w dyskusji, na temat wyznaczenia dalszych planów realizacji nadrzędnego celu dla wszystkich mieszkańców terenu objętego konsultacjami, tj. szeroko pojętego polepszenia poziomu życia , jest niezwykle cenny, bo stanowi podstawę do zwiększenia efektywności działalności naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dalszych działaniach, zmierzających do wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju naszego obszaru.