Opracowanie i wydruk folderu informacyjnego

Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich ofert, które wpłynęły w związku z zapytaniem na wykonanie folderu informacyjnego, spełniające warunki o których mowa w specyfikacji zamówienia.

zestawienie ofert

W związku z dużą ilością złożonych ofert, podjęto decyzję o przeprowadzeniu drugiego etapu wyboru ofert. Zwracamy się z prośbą do oferentów o przedstawienie min. 3 wizualizacji (w wersji elektronicznej lub papierowej) wykonanych dotychczas publikacji/ folderów o zbliżonej tematyce, tj. folderów turystycznych/informacyjnych ( z wyłączeniem map).

Próbki należy przesyłać/dostarczyć do biura LGD Kraina Bobra do dnia 28.06.2013r. do godz. 15:00, na adres:

ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Turn on Javascript!

Bez względu na formę dostarczenia (kurier, poczta tradycyjna lub elektroniczna) liczy się data wpływu do biura.