Ocena efektywności i rozpoznawalności LGD

Informujemy, że do grudnia 2012 r. na terenie gmin należących do naszego Stowarzyszenia przeprowadzane jest badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”.

W związku z powyższym, mogą być Państwo losowo wybrani do udzielenia informacji dotyczących działalności naszej Grupy.

Badanie prowadzi Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych „SOMA” Monika Kwiecińska-Zdrenka, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń oraz Europejskie Doradztwo Projektowe, ul. Rusa 13/2, 87-100 Toruń

Zapewniona będzie pełna anonimowość i poufność przekazanych informacji.

Uprzejmie prosimy o udział w badaniu.