Obowiązek beneficjentów w zakresie złożenia ankiety monitorującej.

Więcej szczegółów, w tym wzór ankiety w zakładce Dokumenty/Ankieta monitorująca.