Realizacja projektu z PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się: członkowie LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i wszelkie inne osoby zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym, oraz wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju – zgodnie z zasadami Programu Leader.

Szczegółowe informacje o projekcie (artykuł „Pierwsze pieniądze dla LGD „Kraina Bobra”) znajdują się na stronach internetowych wszystkich urzędów gmin/miast w których realizowane będzie zadanie i na stronie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego http://www.odr.pl/

Zgłoszenia przyjmują: wójtowie gmin/burmistrzowie, miast/, Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem i Bielsku Podlaskim.

Punkt konsultacyjny będzie zlokalizowany w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w pokoju nr 29. W punkcie tym informacji z zakresu partnerstwa trójsektorowego, roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, szczegółowej procedury zakładania stowarzyszeń, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą doświadczeni doradcy. Nieodzownymi narzędziami pracy, w punkcie, będą materiały dydaktyczne przygotowane na użytek projektu, Lokalna Strategia Rozwoju, na płytach CD, szereg publikacji wykorzystywanych w pracy doradczej i społecznej oraz portale internetowe ogólnodostępne.

Koordynatorem projektu jest pan Józef Wyszyński.