Mobilne Okno Blisko Informacji
W projekcie współpracy pt. „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne” uczestniczą następujące Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Kraina Bobra, Brama na Bagna, Szlak Tatarski, Sejneńszczyzna oraz Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca.
Cele projektu są następujące:
1. poprawa dostępu do informacji społeczności lokalnej i turystów oraz zwiększenie przepływu informacji z lokalnych grup działania i samorządów poprzez budowę mobilnego systemu informacyjno – komunikacyjnego,
2. wzrost spójności obszaru objętego projektem poprzez budowę jednolitego systemu informacji mobilnej,
3. wzrost potencjału gospodarczego w zakresie turystyki poprzez stworzenie jednolitego dla większego obszaru mobilnego systemu informacji.     
Zadania realizowane w ramach projektu to m.in.:
1. budowa systemu informacyjnego www.mobi poprzez wykonanie oprogramowania stron www.mobi, dokonanie dostosowań indywidualnych oraz wynajem serwera dla każdego z partnerów
2. pozyskiwanie i wprowadzanie danych
3. promocja poprzez pozycjonowanie strony, reklamy w serwisach internetowych i portalach społecznościowych, wydanie promocyjnych kart pocztowych
 
Informacje z realizacji projektu umieszczać będziemy w zakładce Działania organizowane przez LGD/Projekty współpracy