Kształcimy lokalnych liderów

W dniach 19-20 sierpnia w Holonkach a także 9-10 września w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się warsztaty aktywizujące dla lokalnych liderów obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania- LGD „Kraina Bobra” i LGD „Brama na Bagna”.

Dzięki Lechosławowi Chaleckiemu- trenerowi i właścicielowi firmy Szkoła Inspiracji, nauczyliśmy się w jaki sposób kształtować otaczającą Nas przestrzeń. Dowiedzieliśmy się jak motywować siebie i innych do kreowania pozytywnych zmian. Zostaliśmy zainspirowani do efektywnej współpracy zmierzającej do osiągnięcia wyznaczonych przez Nas celów.

Za to wszystko w imieniu organizatorów i uczestników- dziękujemy prowadzącemu.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za tak entuzjastyczny odbiór szkolenia, a także wyjątkowo aktywne uczestnictwo.

Wierzymy, że podjęta w ten sposób wspólna praca,  przyczyni się do realizacji celów LGD, jakim jest wszechstronny rozwój obszaru działania i poprawa jakości życia jego mieszkańców.