Konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2020

Debata społeczna, dotycząca wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju obszaru: miasta i gminy Brańsk oraz gminy Rudka, odbędzie się 4 września (czwartek) od godz. 9:00 w restauracji "Gościniec Brański" w Brańsku, ul. Armii Krajowej 16A.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w/w gmin- przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego, a także wszystkich aktywnych obywateli, którzy pragną zabrać głoś w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.


Aby wziąć udział w  spotkaniu należy wypełnić deklarację zgłoszeniową (załączoną poniżej) i przesłać do LGD (mailem lub faksem- zgodnie z informacją na karcie zgłoszeniowej).

Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje ocena dotychczasowej działalności na rzecz społeczności lokalnej, a także motywacje do dalszej działalności (według opisu na karcie).

 

Deklaracja zgłoszeniowa