Konkurs na najlepszy produkt lokalny

Burmistrz Czyżewa zaprasza do udziału w konkursie  na najlepszy produkt lokalny oferowany na targowisku  w Czyżewie zmodernizowanym w ramach programu "Mój Rynek".

W konkursie mogą brać udział producenci produktów lokalnych, przeznaczonych do spożycia, oferowanych na targowiskach.

Produkty objęte konkursem muszą spełniać ogólne warunki wprowadzania do obrotu,  w szczególności wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie produktu i produkt, a w przypadku producentów, będących osobami fizycznymi również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dla uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 2760535