Konkurs na najciekawszy projekt z zakresu turystyki wiejskiej zrealizowany z udziałem funduszy unijnych.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i finansowane przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013.

Termin zgłaszania uczestnictwa do 15 sierpnia 2011 r.

Gospodarstwa, które wezmą udział w konkursie, będą zamieszczone w promocyjnym wydawnictwie „Dobre praktyki w agroturystyce”, jakie będzie wydane po konkursie.

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

regulamin konkursu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie