Komisja Europejska zatwierdziła ważne dla LGD programy na lata 2014-2020.
12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat. 
 
12 lutego br. Komisja Europejska przyjęła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020. Negocjacje trwały kilka miesięcy, ale trzeba zaznaczyć, że nowy RPO 2014-2020 jest programem bardzo szerokim, bo dwufunduszowym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Program obejmuje aż 32 priorytety inwestycyjne w ramach 9 celów tematycznych, które zostały ujęte w 10 osiach priorytetowych i odpowiednio w 32 działaniach. Dlatego prace nad nimi były tak intensywne. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią programów:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/program.html