Kolejne Forum Lokalnych Grup Działania za nami
Program Forum przedstawiał się następująco:
1. Podsumowanie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w woj. podlaskim w ramach PROW 2007-2013 - Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2. Procedura wyboru projektów w ramach LSR i kryteria oceny projektów - Joanna Sokólska, Prezes Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
3. Finansowanie ryczałtowe dla Lokalnych Grup Działania i ich beneficjentów - Beata Jakiełek, Dyrektor
Departamentu Działań Delegowanych oraz Marzena Cieślak - Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4. Lokalna waluta – szansa na rozwój małej społeczności - Jan Fazlgić /Renata Zielińska-Jankowska, Akademia Finansów i biznesu Vistula
5. E-green Jobs – zielone zawody, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - Dariusz Ochrymiuk, Podlaska Stacja Przyrodnicza Narew