Informacja dla członków Stowarzyszenia

Wysokość składki jest corocznie ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia /podejmowana jest stosowana uchwała/ i w 2011 roku wynosi:

- 10 zł - dla Członków reprezentujących sektor społeczny lub gospodarczy

- 0,5 zł  za mieszkańca zameldowanego na obszarze gminy – dla członków reprezentujących sektor publiczny

 Osoby, które nie uiściły jeszcze składki proszone są o wpłatę na konto bankowe: 74 8774 0000 0017 8709 2000 0010 BS Wysokie Mazowieckie

 Do pobrania:

- uchwała 30/XII/2010 z dnia 15.12.2010  w sprawie ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2011