Informacja dla beneficjentów małych projektów

Zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy  pkt 17, umową o przyznaniem pomocy oraz przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowalne muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tysiąc zł w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu

Jest to niezwykle ważne gdyż u niektórych beneficjentów, którzy dokonali płatności gotówkowej powyżej tysiąca złotych, w konsekwencji koszty takie zostały uznawane za niekwalifikowane.