III edycja konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.  Kapituła konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej. Zwycięzcy ponadto otrzymają nagrody pieniężne.
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją konkursowa znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl
Termin nadsyłania prac upływa 29 lipca 2011.