II edycja konkurs „Przyjazna wieś”

Tegoroczna edycja jest organizowana w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Zgłoszenia przyjmują Sekretariaty Regionalne KSOW do dnia 31.08.2010 r.  

Szczegóły na stronie http://www.ksow.gov.pl/.