Forum Lokalnych Grup Działania Województwa Podlaskiego

Kolejne forum wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z Województwa Podlaskiego odbyło się w Zabużu w dniach 12-13 lutego. Program spotkania był bardzo bogaty, skupiał się na zagadnieniach związanych z podsumowaniem realizacji programu PROW 2007-2013, a także z funkcjonowaniem LGD w perspektywie finansowej 2014-2020. Plan forum przedstawiał się następująco:

1) Podsumowanie wdrażania programu LEADER w ramach PROW 2007-2013. Wdrażanie wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020- Bartosz Szymański z-ca Dyrektora ds. działań samorządowych i pomocy nieinwestycyjnej, Leader oraz procedur i kontroli, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2) Rozliczenie działań w ramach programu LEADER, PROW 2007-2013 – Beata Jakiełek Dyrektor Depertamentu Działań Delegowanych oraz Marzena Cieślak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3) Kryteria wyboru LGD i zakresy dla RLKS w RPOWP 2014-2020, Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

4) Podsumowanie wdrażania programu LEADER w woj. podlaskim, Urszula Wojszel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

5) Podsumowanie działań w ramach KSOW woj. podlaskiego. – Marcin Muszyc, Kierownik Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

6) Współpraca Ośrodka Doradztwa Rolniczego z  LGD- Mariusz Cylwik Dyrektor PODR w  Szepietowie

7) Krótkie łańcuchy dystrybucji produktów lokalnych z udziałem LGD - Paweł Lange-Kuczyński

8) Walne posiedzenie Członków Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Jak zwykle forum LGD było doskonałą okazją do zapoznania się z bieżącą sytuacją, dotyczącą podejścia LEADER i instrumentu RLKS, za pomocą których wdrażane będą środki w najbliższym czasie. Dziękujemy organizatorom za przygotowanie spotkania na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a także Sekretariatowi Regionalnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za możliwość uczestniczenia w tego typu spotkaniu, będącej platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy lokalnymi liderami.