Forum Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego
 
Spotkanie zorganizowane zostało przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich woj. podlaskiego wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Tygiel Doliny Bugu”.
Spotkaliśmy się w Zabużu w gminie Sarnaki - należącej do Lokalnej Grupy Działania "Tygiel Doliny Bugu" - jedynej międzywojewódzkiej grupy w woj. podlaskim /obejmujące gminy z woj. podlaskiego i mazowieckiego/.
Program Forum obejmował zarówno omówienie bieżących spraw dotyczących LGD, Walne Zebranie Podlaskiej Sieci LGD, wyjazd studyjny jak i warsztaty oraz Turniej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego.
 W pierwszym dniu Forum odbyło się spotkanie z przedstawicielami SR KSOW i omówienie bieżących spraw oraz Turniej Lokalnych Grup Działania o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego. Ponadto odbyło się Walne zebranie Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
  
W drugim dniu Forum odbyło się spotkanie z przedstawicielami Referatu ds. Wdrażania Osi Leader Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej do Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Kornicy oraz odwiedziliśmy gospodarstwo sadownicze „Alina Paluch i córka” w Klimczycach.
  
W trzecim dniu Forum odbyły się warsztaty pt. Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju z wykorzystaniem wsparcia z kilku funduszy, przeprowadzone przez p. Ingę Kawałek z Pomorskiej Sieci Leader.