Ekoturystyka we Wschodniej Polsce
       
 Instytut Spraw Obywatelskich realizuje projekt:
Polska Naturalnie. Naturalnie, że Wschód  

Projekt ma  na celu szeroko pojętą promocję ekoturystyki na terenach wschodniej Polski. W ramach przedsięwzięcia zapraszamy do udziału w konferencji i szkoleniach, które odbędą się w województwie podlaskim w ostatni weekend maja.  Szkolenia będą zorientowane na rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia działalności ekoturystycznej.

W sprawie udziału w szkoleniach można kontaktować się mailowo: Turn on Javascript!

Ostatecznym efektem projektu będzie platforma gromadząca i promująca wszelkie ekoturystyczne inicjatywy – od gospodarstw agroturystycznych po usługi rękodzielnicze. Spośród zgłoszonych przez Państwa inicjatyw – w toku ogłoszonego konkursu – wyłoniona zostania najbardziej atrakcyjna i kusząca oferta.

    

        

Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego produktu, usługi bądź pomysłu będą mogły wypełnić formularz produktu ekoturystycznego.

Jeden z tych produktów, który najlepiej spełnia kryteria ekoturystycznej atrakcyjności, zostanie nagrodzony i będzie aktywnie promowany.

www.polskanaturalnie.pl