Działamy już 5 lat!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania funkcjonuje już 5 lat. Zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 46 osób odbyło się 8 maja 2008 roku.

W maju 2009 r. rozstrzygnięto konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju, w  konsekwencji czego Stowarzyszenie podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR. Wniosek /w tym Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”/  zajął na liście rankingowej ex aequo pierwsze miejsce z dwoma innymi wnioskami i uzyskał maksymalną liczbę 202 punktów w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Sukces w konkursie to zwieńczenie ogromnej pracy, którą wykonali przedstawiciele naszej społeczności, skupionej w trójsektorowym partnerstwie złożonym z przedstawicieli instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych oraz w dużej mierze członkowie lokalnej grupy działania, za co bardzo dziękujemy.

Osobne podziękowania kierujemy do wójtów i burmistrzów gmin tworzących obszar LGD, tj. Gminy Brańsk, miasta Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, którzy okazali ogromne wsparcie przy tworzeniu struktur LGD oraz w obecnym funkcjonowaniu.

                  

Pragniemy serdecznie podziękować członkom Lokalnej Grupy Działania za współpracę. To dzięki Państwa zaangażowaniu rozwijamy się i działamy na rzecz naszego wspólnego dobra.

Pragniemy podziękować również podmiotom i instytucjom, które współpracują z naszą Lokalną Grupą