Droga ku nowym kierunkom zmian rozpoczęta!

W dniu 4 września rozpoczął się cykl spotkań z mieszkańcami gmin należących do LGD „Kraina Bobra”, mający na celu wyznaczenie dalszego kierunku rozwoju Naszego obszaru.

Na spotkaniu, które odbyło się w Brańsku, uczestniczyło 12 osób, przedstawicieli sektora społecznego, w tym organizacji pozarządowych, jednostek sektora terytorialnego i przedsiębiorców z miasta i gminy Brańsk oraz gminy Rudka. Podczas dyskusji na temat problemów, jakie w dalszym ciągu dotykają mieszkańców danego obszaru, okazało się, że istnieje wiele możliwości ich złagodzenia. Wszystkie uwagi, będą cennym materiałem do stworzenia strategii rozwoju obszaru LGD „Kraina Bobra”, a dzięki środkom w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 i pobudzaniu aktywności społecznej, możliwy będzie dalszy rozwój i poprawa jakości życia na terenie objętym tą strategią.

Składamy serdecznie podziękowania: prowadzącym, jak i uczestnikom za cenne wskazówki.

Kolejne spotkania już wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

Spotkania organizowane są w ramach zadania publicznego "Głos łączy obywatelsko sąsiadów" dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.