Doświadczenia i perspektywy rozwoju podlaskich produktów tradycyjnych
Seminarium rozpoczęło się prezentacją bazy danych produktów lokalnych www.produkty.wrotapodlasia.pl. Następnie były krótkie wystąpienia:
1. Izabella Byszewska – Identyfikacja produktu.
2. Eugeniusz Kowalski – Wymogi sanitarno-higieniczne przy wprowadzaniu produktu do sprzedaży z praktycznego punktu widzenia.
3. Dżenneta Bogdanowicz – Doświadczenia w produkcji, rejestracji i wprowadzaniu produktu do sprzedaży.
     
Waznym punktem seminarium była dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych szczebla regionalnego i centralnego oraz podmiotów społecznych i prywatnych zaangażowanych w rozwój sektora produktów lokalnych.