Doradztwo oraz konsultacje indywidualne z dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku.

Kontakt telefoniczny - 86 275 74 52 lub e-mailowy – Turn on Javascript! lub bezpośrednio w biurze ul. Mickiewicza 1a w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 3.