Doradztwo i konsultacje indywidualne z dz. Odnowa i rozwój wsi

Przypominamy:

Wnioskodawcy:
- gminy lub instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
- kościoły lub związki wyznaniowe
- organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Trwający nabór jest ostatnim naborem wniosków prowadzonym przez LGD. Zachęcamy do kontaktu z biurem, tel. 86 275 74 52 lub e-mailowo Turn on Javascript!