Dodatkowe środki z FIO na wyznaczenie dalszego kierunku rozwoju LGD

W okresie 1 lipca do 31 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” realizuje zadanie pod nazwą „Głos Łączy Obywatelsko Sąsiadów” dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Główną ideą projektu jest nakłanianie społeczeństwa do wspólnego kreowania otaczającej rzeczywistości, poprzez aktywne uczestnictwo w wytyczaniu kierunków rozwoju obszaru, na którym zamieszkują.

Zachęcamy do współpracy w ramach tego projektu i śledzenia informacji w zakładce:

Działania realizowane przez LGD/FIO