Dla wnioskodawców małych projektów przygotowano aktywny formularz wniosku

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku 4z w formacie pdf. Wraz z wersją papierową wniosku wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na płycie, co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza konieczne jest używanie Acrobat Reader 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na www.adobe.com.

W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku obowiązuje nowa wersja instrukcji wypelnienia wniosku (IW-1_413_MP w wersji 4z z 27.06.2011).  Zmiany zostały oznaczone kolorem niebieskim. Kolorem żółtym oznaczono zmiany z 12.05.2011.

wniosek + instrukcja