Czekamy na uwagi do zapisów LSR

W związku z końcową już fazą konstrułowania założeń Lokalnej Startegii Rozowju LGD "Brama na Podlasie" zapraszamy do zapoznawania się z wynikami konsultacji, dzięki którym stworzono kluczowe zapisy LSR. Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych kosnultacji i prac nas strategią znajdują się w zakładce  Okres przejściowy.