Szlakami dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD Kraina Bobra

PIELGRZYMKA ROWEROWA DOBIEGŁA KOŃCA

Stowarzyszenie „Cykliści” zrealizowało projekt „Pielgrzymka rowerowa szlakiem dziedzictwa historycznego i kulturowego”.

Szlak pielgrzymkowy prowadził przez obszar 10 gmin tj. Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Nowie Piekuty, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Rudka, Brańsk,  Miasto Brańsk. (zainteresowaniu mogą zapoznać się  ze szczegółowym programem pielgrzymki zamieszczonym na stronie internetowej.cykliści.wysokie.com.pl

Bogate dziedzictwo kulturowe udostępniliśmy beneficjentom projektu, przemierzając rowerami (trzema szlakami), przez trzy weekendy II kwartału 2012 r. (jeden szlak w trakcie weekendu), grupą 45 osób.   Każdego dnia pielgrzymowania wspólnie z miejscową ludnością, uczestniczyliśmy w jednej Mszy Św. podczas których zostały wygłoszone okolicznościowa homilia informujące o programie. Bezpośrednio po Mszach Św. zaprosiliśmy parafian do wspólnego udziału w jednogodzinnej  prelekcji odnoście historii i dziedzictwa kulturowego najbliższego terenu. Na szlaku pielgrzymkowym zabezpieczyliśmy beneficjentom wyżywienie i noclegi z soboty na niedzielę. Do przewozu bagaży, potrzeb serwisu rowerowego i punktu sanitarnego oraz wszelkiej pomocy pielgrzymom towarzyszył samochód towarowo – osobowy.

Projekt okazał się wspaniałym przeżyciem dla 45 beneficjentów  (25 kobiet i 20 mężczyzn). Dwadzieścia trzy osoby to mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie, dziesięć osób z województwa mazowieckiego i pozostali z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”.  Najmłodszy uczestnik liczył 15 lat a najstarszy 83. Tak zróżnicowana grupa znalazła wspólne cele tj. ożywienie życia kulturalnego i sportowego mieszkańców oraz promocję lokalnych walorów obszaru LGD.  Jazda rowerem, zainteresowanie historią i kulturą pielgrzymowanego regionu oraz chęć poznawania nowych ludzi stało się ich wspólną pasją.

Objazd, zaplanowanych wcześniej miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym, na 3 szlakach pozwolił odkryć uczestnikom pielgrzymki to co na co dzień jest nie dostrzegane. Beneficjenci z poza terenu LGD, a szczególnie z województwa mazowieckiego, byli zdumieni bogactwem zabytków, gospodarnością mieszkańców tego terenu i estetyką obejść oraz infrastrukturą drogową.

Sześć prelekcji na szlaku w miejscowościach Jabłonka Kościelna, Dąbrówka Kościelna, Czyżew, Ciechanowiec, Hodyszewo, Brańsk, przeprowadzonych przez historyka Norberta Tomaszewskiego było wspaniałym uzupełnieniem tego co zobaczyliśmy na trzech weekendowych szlakach. Mieszkańcy wywodzący się z terenu LGD odkryli na nowo Ciechanowiec, Czyżew, Hodyszewo, Brańsk, Rudkę i inne miejscowości. Pozostali uczestnicy pielgrzymki zatopili się w historii, szczególnie dotyczącej tradycji szlacheckiej tych stron.

Służby techniczne doskonale spełniły swoje zadanie  tj.

- piloci grup w ilości 6 osób zadbali o bezpieczeństwo na drogach publicznych i doprowadzili uczestników w każde miejsce kulturowe przewidziane na szlaku

- punkt medyczny obsługiwany przez lekarza udzielał na bieżąco pomocy medycznej,

- serwis rowerowy, wyłoniony z pośród pielgrzymów, sprawnie likwidował drobne awarie sprzętu,

- obsługa techniczna poruszająca się samochodem towarowo-osobowym była bardzo dobrym koordynatorem wszystkich pozostałych służb pracujących na użytek projektu.

Na wszystkich trzech szlakach firmy cateringowe i inne zapewniły bardzo dobre wyżywienie, noclegi oraz pomieszczenia do przeprowadzenia prelekcji.

Zarząd Stowarzyszenia „Cykliści” przekazuje słowa podziękowania wszystkim uczestnikom pielgrzymki, osobom z poza projektu uczestniczącym w prelekcjach historycznym i respondentom z którymi zostały przeprowadzone wywiady, podmiotom zapewniającym wyżywienie i zakwaterowanie oraz wszelkim służbom, które przyczyniły się do bardzo dobrej organizacji zadania.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Katolickiego Stowarzyszenia „Cyvitas Christiana” za współpracę w projekcie i wniesiony wkład finansowy na rzecz Stowarzyszenia „Cykliści”.

Zapraszamy wszystkich do bieżących kontaktów i współpracy w ramach Stowarzyszenia „Cykliści” i z Lokalną Grupą Działania „Kraina Bobra” 

Zarząd Stowarzyszenia „Cykliści”

                    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przedsięwzięcie opracowane przez Stowarzyszenie „Cykliści”

Operacja pt: „Pielgrzymka rowerowa szlakiem dziedzictwa kulturowego i historycznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi