Bezpłatne szkolenia dla osób działających w branży turystycznej

Informujemy, iż obecnie trwa rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych”, który zakłada przeprowadzenie szkoleń menadżerskich oraz szkoleń nadających różnego rodzaju uprawnienia turystyczne.

Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce, Miastem Mrągowo i Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego w Białymstoku 

Celem projektu jest podjęcie działań promujących i wspierających rozwój produktów turystycznych Polski Północno-Wschodniej.

W ramach działania planuje się przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla kadr zarządzających w branży turystycznej w terminie od października 2011 do marca 2012.

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie przy składaniu deklaracji uczestnictwa powinny wybrać jeden z poniżej przedstawionych modułów szkoleniowych:

Szkolenia dla menadżerów (moduły tematyczne):

   I. Zarządzanie przez cele
  II. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 III. Negocjacje i sprzedaż w turystyce
 IV. Zarządzanie strategiczne w turystyce
  V. Źródła finansowania branży turystycznej
 VI. Wizerunek firmy i marketing
VII. Tworzenie sieci, wdrażanie i świadczenie usług sieciowych
VIII. Rachunkowość zarządcza w branży turystycznej

Szkolenia na uprawnienia turystyczne i dla kadr pierwszego kontaktu:

1. Szkolenia ratowników wodnych
2. Szkolenia stermotorzystów
3. Szkolenia pilotów wycieczek
4. Szkolenia informatorów turystycznych
5. Szkolenia przewodników terenowych woj. warmińsko – mazurskiego
6. Szkolenia przewodników terenowych woj. podlaskiego
7. Szkolenia z negocjacji i sprzedaży produktu turystycznego

Projekt jest skierowany do:

- osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z turystą w branży turystycznej,
- kadry menadżerskiej (zarządzającej) z branży turystycznej,
- pracowników Centrów Informacji Turystycznej i Lokalnych Organizacji Turystycznych,
- osób planujących rozpocząć pracę lub prowadzących działalność gospodarczą w turystyce (w tym studentów i absolwentów kierunków związanych z turystyką).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zatrudnione z ww. grup, zarówno na umowę o pracę jak i na umowę cywilno-prawną oraz osoby nie pracujące planujące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze turystyki, z terenu woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach będą mogli poszerzyć wiedzę, uzyskać dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia turystyczne oraz umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, wdrażania i świadczenia usług sieciowych oraz obsługi ruchu turystycznego w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednego szkolenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na stronie www.kadryturystyki.pl