Bezpłatne kursy z języka angielskiego

Od 1 września Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" wspólnie ze Szkołą Językową Komunikado z siedzibą w Ciechanowcu realizuje projekt pn:

 "Welcome to Podlasie- podniesienie kompetencji językowych mieszkańców gminy Nowe Piekuty oraz gminy Czyżew"

w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zaplanowano kurs językowy dla 32 mieszkańców obu gmin. 

Szczegóły w zakładce POKL/Welcome to Podlasie....

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.