Beneficjentom małych projektów przypominamy o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy.

Mając na uwadze poprawność realizacji inwestycji oraz w trosce o prawidłowe oznakowanie inwestycji przekazujemy informację przygotowaną przez Samorząd Województwa.  

INFORMACJA DO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

INFORMACJA DO PROJEKTU NIEINWESTYCYJNEGO

Szersze informacje na temat oznakowania projektów można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013, która umieszczona jest na nasze stronie internetowej oraz na stronie UMWP. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Samorządu Województwa zachęcamy beneficjentów małych projektów do stosowania przygotowanych propozycji.