Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013

Przypominamy o obowiązku oznakowania wszelki inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tym celu bardzo przydatna jest Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Logotypy, slogany ich kolejność, układ oraz kolorystykę należy stosować zgodnie z zapisami Księgi.

Wersja dokumentu obowiązująca od 20 lipca 2011

Księga wizualizacji-stan 20.07.2011r. (do pobrania)