Wdrażanie LSR - Analizy i opracowania
Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” realizuje zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest efektem współpracy przedstawicieli trzech sektorów. Funkcjonowanie LGD oparte jest na wdrażaniu LSR. Organizujemy imprezy, szkolenia, nabory wniosków, przygotowujemy opracowania i analizy dotyczące obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 
 Poniżej prezentujemy Państwu wykaz opracowań wykonanych na zlecenie LGD:
- Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych na obszarze LGD
-  Analiza stanu środowiska i zasobów naturalnych obszaru LGD Kraina Bobra
- Analiza "miękkich" zasobów kulturowych (stroje, zwyczaje, tradycja, sztuka, kultura muzyka, taniec)
- Analiza "twardych" zasobów kulturowych i historycznych
-  Analiza możliwości wykorzystania energii odnawialnej na terenie LGD
- Studium wykonalności małej infrastruktury turystycznej na obszarze LGD „Kraina Bobra”- osada Jadźwingów nad rzeką Nurzec
- Studium wykonalności małej infrastruktury turystycznej na obszarze LGD „Kraina Bobra” - wstępna analiza koncepcyjna małej infrastruktury turystycznej na obszarze LGD „Kraina Bobra  1,1 Mb
- Analiza obszaru LGD w zakresie możliwości powstania klastrów wraz z koncepcją biznesową klastra jako innowacyjnego elementu stymulującego rozwój gospodarczy terenu objętego LSR
- Planu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
- Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”
- Analiza w zakresie spójnych oznakowań zasobów na terenie LGD Kraina Bobra
- Przewodnik turystyczny dla obszaru LGD - Ostoja szlacheckości
- Mapa obszaru LGD
- Zbiór kulinarny - Kuchnia Krainy
- Kalendarz imprez na 2011
- Folder informacyjny o LGD
- Folder aktywizujący
- Badanie dotyczące ewaluacji wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD w 2011 1,55 Mb
- Kraina Bobra- w zgodzie z natura i tradycjami
- Doliny Trzech Rzek
- Badanie dotyczące ewaluacji wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD w 2012 1,56 Mb
- Wypoczynek w Krainie Bobra
- Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z materiałów informacyjno-promocyjnych przygotowanych przez Stowarzyszenie.