Zestawienia rzeczowo - finansowe

Poniżej zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji zadań objętych Lokalną Strategią Rozwoju:

Funkcjnowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja:

2011-2015

2011-2015 - I korekta

2011-2015 - II korekta

2011-2015 - III korekta

2011-2015 - IV korekta


2010


2009

Wdrażanie projektów współpracy:

2012 - AKTIW


2013/2014 - PLAT


2014 - MOBI

2014 - korekta